Verktøy for val av fagskule, universitet og høgskule

Verktøy for val av utdanning kan sendast til vegsøkjar som førebuing før rettleiing. Dei kan også brukast som støtte i samtalen, eller som oppgåver vegsøkjar kan gjere i etterkant. Som fagperson kan du bruke verktøya som inspirasjon eller til planlegging.

Verktøya er samla under situasjonane: 

Døme på innhald:

  • Tips til korleis bli kjent med utdanningar og yrke.
  • Utforsking av kriterium for val av utdanning eller jobb.
  • Verktøy der du kan lage for- og imotliste.
  • Korleis undersøkje lønn og arbeidsmarknad.

Les om korleis vi utviklar innhaldet her.