Byte utdanning

Det er mange som ikkje treffer første gong dei vel utdanning. Her er nokre tips som kan hjelpe deg med å ta eit val om kva du kan gjere. Du kan undersøkje kvifor du vil byte, kva alternativ du har og kven du kan snakke med.


Innhald