Ønskjer utdanning som sikrar jobb

Det er vanskeleg å vite kva jobbar det er behov for i framtida. Her får du tips til kva du kan sjå på når du skal velje utdanning. Du får også tilgang til eit verktøy for å vurdere kva som er viktig for deg i ein jobb.


Innhald