Om Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no tilbyr gratis karriererettleiing på chat, telefon og gjennom verktøy på nettsida. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.


Koster det noe?

Nei, det er gratis å snakke med ein karriererettleiar på Karriereveiledning.no, både på chat og telefon.

Hvem lager karriereveiledning.no?

Karriereveiledning.no blir laga av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, eit direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese meir om kva HK-dir gjer.

Kva kan eg spørje karriererettleiarane om?

Du kan snakke med oss om tema som handlar om karrieren din, til dømes: 

 • val av utdanning og jobb
 • jobbsøking
 • etter- og vidareutdanning
 • utdanning i utlandet 

Døme på kva andre har snakka med oss om: 

 • Treng hjelp med å finne ein jobb eg kan trivast betre i.
 • Kva jobbar kan eg søkje med utdanninga eg har?
 • Eg er snart ferdig på vidaregåande, og aner ikkje kva eg skal gjere vidare.
 • Kven kan hjelpe meg å finne læreplass?
 • Eg veit ikkje kva eg vil bli og kva eg vil gå på vidaregåande.
 • Kan eg ta utdanning på deltid?
 • Eg er no i førstegongstenesta og skal studere til neste år, men aner ikkje kva eg skal og vil studere.
 • Eg vil snakke om kva jobbmoglegheiter og utdanningsmoglegheiter eg har.
 • Eg ønskjer å snakke om kva moglegheiter eg har innanfor fagbrevet mitt evt. kva anna eg kan studere/jobbe når eg sit litt "fast".
 • Eg trur eg har valt feil utdanning, kva skal eg gjere?
Kan eg klage på tenesta?
Samarbeid med utdanning.no

Karriereveiledning.no samarbeid med nettsida utdanning.no

Utdanning.no Logo