Veit ikkje kva eg vil studere

Korleis kan du finne ei utdanning som passar for deg?

Her får du tips til korleis du kan finne ut kva som er viktig for deg, kva interesser du har og korleis ta val. Du kan også bli kjent med ulike yrke.


Innhald