Verktøy for jobbsøk

Verktøy for jobbsøk kan sendast til vegsøkjar som førebuing før rettleiing. Dei kan også brukast som støtte i samtalen, eller som oppgåver vegsøkjar kan gjere i etterkant. Som fagperson kan du bruke verktøya som inspirasjon eller til planlegging.

Verktøya er samla under situasjonane: 

Døme på innhald:

  • Oversikt over kvar du finn ledige stillingar.
  • Tips til CV, søknad og intervju.
  • Verktøy som lagar førsteutkast av jobbsøknader.
  • Verktøy der du kan trene på intervjuspørsmål.
  • Utforsking av kriterium.
  • Hjelp til å beskrive kven du er og kva du kan.

Les om korleis vi utviklar innhaldet her.