Får ikkje jobb

Jobbsøking kan ta tid. Det er mange ting som speler inn på om du får jobben eller ikkje. For dei fleste løyser det seg etter kvart.

Her er nokre tips til kva du kan gjere, og kvar du kan finne hjelp.


Innhald