Verktøy for å søkja jobb

Her er verktøy som kan brukast når du skal søkja jobb.

Verktøya kan hjelpa deg med å sjå kva jobbar du kan søkja på, og korleis du kan beskriva eigenskapane og kompetansane dine. Vidare kan du få eit førsteutkast til ein jobbsøknad og trena på intervjuspørsmål.


Innhold