Send klage

- Send inn formell klage her

Vi hos karriereveiledning.no har som mål at alle som kontaktar oss, skal verte nøgde. Dersom du ikkje er tilfreds med tenestene vi leverer, ønskjer vi å høyre frå deg. Du finn kontaktinformasjonen vår her.


Viss du ønsker å rette ei formell klage, må du sende ho skriftleg ved hjelp av klageskjemaet under.

Du får ei skriftleg stadfesting innan éi veke etter at vi har motteke klaga. Her vil du óg få informasjon om forventa behandlingstid. Vi svarar på formelle klager skriftleg. Dokumentasjon som omhandlar klaga, blir lagra hos oss i tre år etter at klagebehandlinga er avslutta.

Det utfylteklageskjemaet blir sendt til koordinator Ciaran O'Connor, med ein kopi til seksjonsleiar Eirik Øvernes.