Send klage

- Send inn formell klage her

Vi hos karriereveiledning.no har som mål at alle som kontaktar oss, skal bli nøgde. Dersom du ikkje er tilfreds med tenestene vi leverer, ønskjer vi å høyre frå deg. Du finn kontaktinformasjonen vår her.


Viss du ønskjer å rette ein formell klage, må du sende denne skriftleg ved hjelp av klageskjemaet under.

Du får ei skriftleg stadfesting innan éi veke etter at vi har motteke klaga. Her vil du og få informasjon om forventa behandlingstid. Vi svarer på formelle klager skriftleg. Dokumentasjon som omhandlar klagen, blir lagra hos oss i tre år etter at klagebehandlinga er avslutta.

Det utfylteklageskjemaet blir sendt til koordinator Ciaran O'Connor, med ein kopi til seksjonsleiar Eirik Øvernes.