Beskriv kva du kan

Det er ikkje alltid ein stillingstittel eller namnet på ei utdanning får fram kva du kan. 
Her kan du få forslag til korleis du kan beskrive kompetansen din. Dette kan du bruke vidare i ein CV, søknad, eller i intervju.

Forslaga blir laga ved hjelp av ChatGPT, og kan derfor innehalde feil.

Du kan jobbe med å beskrive dei personlege eigenskapane dine i Kven er du? Beskriv deg sjølv.