Beskriv kva du kan

Det er ikkje alltid ein stillingstittel eller namnet på ei utdanning får fram kva du kan. 
På denne sida kan du beskrive utdanninga og erfaringa di, og bruke det vidare i CV, søknad eller intervju. Bruk døme som passar i jobben du søkjer på.

Du kan jobbe med å beskrive dei personlege eigenskapane dine i Kven er du? Beskriv deg sjølv.