FAQ

Eg vil jobba med noko anna enn det eg er utdanna til, kva kan eg gjera?

Val av jobb er ei stor avgjerd for mange, uansett utdanning og bakgrunn. Om du i tillegg ønskjer å byta til eit anna yrke kan det vera utfordrande å sjå kva moglegheiter du har.

På sidan «Vil jobba med noko anna» har me samla verktøy og informasjon om kan hjelpa deg utforska kva du vil gjera. Som til dømes:

Kan eg søkja på andre jobbar enn det eg er utdanna til?

Du kan søkja jobbar som krev ein annan bakgrunn enn din.  Men det er ein risiko for at nokon med utdanning innanfor feltet vil stilla sterkare enn deg og få jobben.

Korleis finn eg aktuelle jobbar? 

Verktøyet "Få forslag til jobbar” gir deg nokre forslag til kva jobbar du kan undersøkja. Skriv inn utdanning og jobberfaring, så får du opp forslag til jobbar du kan sjekka ut.

Korleis kan eg visa arbeidsgivar korleis kompetansen min kan brukast i ein annan jobb?  

Verktøyet vårt «Beskriv kva du kan» gir deg konkrete forslag til korleis du kan beskriva kompetansen din. Ved å leggja inn utdanninga og jobberfaringa di, får du opp konkrete tips til korleis du kan beskriva ho på ulike måtar. Dette kan du bruka når du skal skriva CV og søknad.

Snakk med ein karriererettleiar  

Treng du nokon å drøfta moglegheitene dine med, kan du ta kontakt med ein karriererettleiar på karriereveiledning.no eller på eit karrieresenter i det fylket du bur i.