Ressurs for fagpersonar

På denne sida får du tips til korleis du som fagperson kan bruke Karriereveiledning.no. Innhaldet er laget basert på innsikt frå andre sine erfaringar med å integrere tenesta i rettleiingspraksisen sin.

Kvar jobbar du?

Følg Karriereveiledning.no i sosiale medium for å halde deg oppdatert på nytt innhald. Du finn oss på:

Del erfaringane dine

Vil du dele erfaringane dine med bruk av Karriereveiledning.no i eigen praksis? Send til redaksjonen@karriereveiledning.no