Kontakt Karriererettleiiar

- Snakk med oss på nett eller telefon

Samtalen med karriererettleiiaren er anonym, men det er fint å kunne kalle deg noe når vi skal prate med deg. Dette kan være et navn du liker, et mellomnavn eller noko du finn på.

I tillegg ønsker vi litt informasjon om deg - din ca alder, kjønn og skole-bakgrunnen din. Svarane blir ikkje sendt til karriererettleiiaren, men brukast til statistikk.