Kva betyr valet av vidaregåande for framtida?

Tenkjer du at val av vidaregåande har mykje å seie for moglegheitene dine seinare i livet? Då kan det vere greitt å vite at:

  • Alle utdanningsprogram kan gi deg høvet til å studere vidare, anten på fagskule, høgskule eller universitet.
  • Det finst fleire vegar til fagbrev.
  • Du kan bruke utdanninga du tar til mange ulike jobbar. Det er heilt vanleg å skifte jobb ein eller fleire gonger i løpet av livet.

Veien til studiekompetanse
Veien til fagbrev