Val av fag på vidaregåande

Når du går studieførebuande skal du velja framandspråk, programfag og kva matematikk du vil ha.

Opptakskrav til studium kan vera til hjelp når du skal velja fag på vidaregåande. Då kan du sjå om det er nokre fag du bør velja for å komma inn på dei studiane du ønskjer. Opptakskrav til studium finn du på utdanning.no.

Kva er opptakskrava til studium du vil søkja på etter vidaregåande?