Kva vil det seie å jobbe praktisk?

Vi har spurt nokre ungdommar på yrkesfag kva dei tenkjar er fysisk eller praktisk arbeid. Her er kva dei seier:

  • Eg liker når det er fysisk tungt.
  • For meg betyr det å få rørt på meg, utan å bli så veldig sliten.
  • Eg liker variasjon.
  • Har aldri likt å sitje stille ein heil dag.
  • For meg handlar det om å vere kreativ og lære om ulike teknikkar.