Kva ønsker du deg i ein jobb?

Trykk på overskriftene for å sjå korleis du kan utforske kriteria dine.

Dagtid eller turnus?

Jobbe skift / turnusJobbe dagtid

Team eller selvstendig?

Jobbe mest selvstendigJobbe mest i team

Hvor vil du bo?

Bo på bestemt plassFlere steder å velge mellom

Hvor viktig er lønn?

Tjene nokTjene mye

Praktisk arbeid eller kontor?

KontorjobbPraktisk arbeid

Ute eller inne?

Jobbe uteJobbe inne

Dine kriterier:

Dette er oppsummeringen av det du svarte over. Stemmer det med det du tenkte selv?