Gjer valet enklare med ein for- og imotliste

Står du i ein valsituasjon? For nokon blir det lettare å bestemma seg ved å laga ei oversikt med grunnar for og imot. Kanskje du er ein av dei?

Situasjonar der det kan hjelpa med for-imotliste:

  • Når du lurer på om du skal byta jobb.
  • Når du skal velja mellom to eller fleire jobbar.
  • Når du lurer på om du skal ta meir utdanning.