Få forslag til jobbar

Her kan du skrive inn utdanning og jobberfaring, så får du opp forslag til jobbar.

Løysinga bruker ChatGPT, og jobbane som kjem opp kan derfor innehalde feil. Det kan komme forslag som krev meir utdanning. Knappen "Lag forslag" kan trykkjast på nytt for å få opp fleire jobbar.