3 steg til å utforske interessene dine

Kva har du lyst å bruke tid på å lære deg? Og kva er du nysgjerrig på? Det kan du utforske gjennom dei tre stega under.

1. Finn ut kva du liker 

Trykk deg rundt i biletet for å finne ut meir om interessene dine.

2. Skriv ned dei viktigaste interessene dine

3. Utforsk yrke og utdanningar ut frå kva du liker

Sjå oversikta over utdanningar og yrke på Utdanning.no. Der kan du filtrere etter interesser.

Bruk Jobbkompasset på Utdanning.no.