Kunstig intelligens i veiledning

Karriereveiledning.no har utviklet verktøy som bruker kunstig intelligens for å bistå jobbsøkere. Etter å ha observert tilbakemeldinger over tid, identifiserte vi at mange jobbsøkere opplever flere utfordringer enn det tradisjonelle artikler og oppskrifter kan dekke.

I 2023 begynte vi å bruke ChatGPT på en måte som gjorde det mulig å lage nye verktøy som bedre imøtekom behovene. Vi får mange gode tilbakemeldinger om at verktøyene er til hjelp, og at det oppleves som en assistent og igangsetter – ikke en fasit.

Våre verktøy med kunstig intelligens:  

Les om hvordan vi utvikler innholdet her.