Kontakt Karriereveileder

- Snakk med oss på nett eller telefon

Samtalen med karriereveilederen er anonym, men det er fint å kunne kalle deg noe når vi skal prate med deg. Dette kan være et navn du liker, et mellomnavn eller noe du finner på.

I tillegg ønsker vi litt informasjon om deg - din ca alder, kjønn og skole-bakgrunnen din. Svarene i skjemaet blir ikke sendt til karriereveilederen, men brukes til statistikk.