Vet du hvorfor du har lyst å bytte utdanning?

Det er helt vanlig å kjenne på tvil, både tidlig i utdanningen og senere. Begynn med å finne mer ut av hva som får deg til å ville bytte. Det kan være du oppdager at det er noe annet enn selve utdanningen som gjør at du tviler.

Var denne utdanningen førsteønsket ditt?
Er det første året ditt på en ny utdanning?
Vet du hvilke fag du skal ha i løpet av utdanningen?
Vet du hvilke jobber du kan få med utdanningen?
Jobber du ved siden av utdanningen?
Har du snakket med noen om å bytte utdanning?