Hva vet du om videregående?

Jeg må velge studiespes for å kunne studere etterpå.
Jeg kommer til å tjene mest om jeg tar studiespes og studerer etterpå.
Etter videregående må jeg gå på universitet hvis jeg vil ta mer utdanning.
Studiespes er lettere fordi det er færre skoletimer.
Det finnes mange ulike veier til fagbrev.
Jeg må jobbe med det yrket jeg velger resten av livet.
Det finnes flere måter å ta påbygging til generell studiekompetanse.
Det er best å velge studiespes om jeg ikke vet hva jeg skal bli.