Utvikling av innhold på Karriereveiledning.no

Situasjonene og innholdet på nettstedet lages basert på brukerbehov. Det vil si at vi aktivt bruker anonyme chatter til å finne ut:

  • Hvilke situasjoner veisøkere står i.
  • Hva veisøkere har behov for i de ulike situasjonene.
  • Hvordan karriereveilederne veileder og hva som er til hjelp.

Vi er opptatte av at veisøkerne våre skal møte klarspråk i verktøyene, og at det skal være så brukervennlig at de kan gjøre det på egenhånd. Derfor brukertester vi jevnlig innholdet. Andre metoder vi bruker i utvikling av verktøy er:

  • Workshops med karriereveiledere.
  • Dybdeintervju av fagpersoner og brukergrupper.
  • Innspillsrunder med fagpersoner fra ulike sektorer.
  • Brukerpanel.

Læring

Vi ønsker at veisøkerne våre skal oppleve læring ved bruk av verktøyene våre. Det kan være i form av praktisk trening, innsikt, utforsking av muligheter, eller å finne frem til nødvendig kunnskap.

Innspill?

Har du innspill til verktøyene eller ideer til noe nytt vi kan lage? Send til redaksjonen@karriereveiledning.no