Personvernerklæring for Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no er et nettsted med verktøy, ressurser og tjenester for personer som skal velge utdanning eller søke jobb. Gjennom nettstedet kan alle som ønsker det få kontakt via telefon og chat med profesjonelle karriereveiledere. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles ved bruk av nettstedet og de tjenestene som tilbys der. Hvis du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte redaksjonen@karriereveiledning.no.   

Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger som behandles når du bruker karriereveiledning.no, hvilket formål og rettslig grunnlag som ligger til grunn for disse behandlingene, og hvilke rettigheter du har når vi behandler personopplysninger som er knyttet til deg ved bruk av våre veiledningstjenester.  

Hvilke personopplysninger behandler vi når vi gir karriereveiledning?

Når vi gir deg karriereveiledning via telefon eller chat, behandler vi følgende personopplysninger om deg:

 • kjønn
 • alder
 • jobbstatus 
 • utdanningsbakgrunn
 • hvilket fylke du bor i
 • tema for samtalen
 • informasjon om tidligere mottatt karriereveiledning  
 • telefonnummer
 • IP-adresse

Vi ber aldri om sensitive personopplysninger når du kontakter oss. Hvis du ikke ønsker at vi skal se ditt telefonnummer når du ringer oss, kan du endre innstillingene på telefonen din slik at nummeret er skjult før du ringer.  

For de som deltar på digitale arrangementer, vil vi behandle navn og e-postadresse.

I tillegg innhenter og lagrer vi ulike former for aktivitetsinformasjon for å kunne gi best mulig brukerstøtte, og for å kunne analysere og utforme statistikk om bruken av karriereveiledning.no. For eksempel registrerer vi når nettstedet brukes, hvilken enhet som brukes (PC/nettbrett/mobil) og hvilken nettleser som brukes.

Hvilke formål og rettslige grunnlag har HK-dir for å behandle dine personopplysninger?

Formålet med behandling av personopplysninger gjennom karriereveiledning.no og veiledningstjenestene som tilbys, er å gi best mulig veiledning til de som bruker nettstedet/tjenestene og å få gjennomført digitale arrangementer. Formålet med behandling av aktivitetsinformasjonen er å sikre god funksjonalitet av tjenesten, samt å kunne foreta analyser og utforme relevant statistikk knyttet til bruken av nettstedet/tjenestene. 

Behandlingsgrunnlaget for behandlingene av personopplysninger knyttet til karriereveiledning.no er personvernforordningen art. 6, nr. 1, bokstav e), jf. nr. 3, bokstav b), som tillater behandling av slike opplysninger når det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Supplerende behandlingsgrunnlag for behandlingen er forvaltningsloven § 11 og nasjonale føringer om tilgang til karriereveiledning. 

Når og hvordan lagres/behandles dine personopplysninger, og hvilke aktører kan HK-dir komme til å dele personopplysninger med?

Personopplysninger som samles inn gjennom telefon og chat slettes senest etter 30 dager. Opplysninger vi ikke har behov for slettes jevnlig etter 7 dager. Eksempler på slike opplysninger er telefonnummer og sensitive personopplysninger som brukere deler i chat.

All aktivitetsinformasjonen vi samler inn for statistiske formål anonymiseres fortløpende, slik at informasjonen ikke lenger kan knyttes tilbake til deg som person.  

Alle personopplysninger som behandles i tilknytning til karriereveiledning.no lagres innenfor EU/EØS-området.  

Hvilke rettigheter har du når HK-dir oppbevarer og behandler slike personopplysninger om deg?

Når HK-dir oppbevarer og behandler personopplysninger om deg, har du flere rettigheter som skal sette deg i stand til å føre kontroll med at vår behandling er korrekt og rettmessig: 

 • Du kan kreve innsyn i opplysninger som vi lagrer/behandler og som gjelder deg 
 • Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet/supplert dersom de inneholder feil, er ufullstendige eller på annen måte er misvisende 
 • Du kan i visse tilfeller kreve at opplysninger om deg blir slettet 
 • Du kan i visse situasjoner kreve at behandlingen av opplysninger om deg blir begrenset 
 • Du kan i visse situasjoner protestere mot at opplysninger om deg blir behandlet 
 • Du kan i visse situasjoner kreve opplysninger vi har lagret om deg overført til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig 
 • Du kan klage over vår behandling av personopplysninger om deg. 

Du kan lese mer om dine ulike rettigheter på Datatilsynets nettsider

Dersom du har spørsmål, ønsker veiledning eller ønsker å håndheve dine rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud. Henvendelser vil bli besvart kostnadsfritt og senest innen 30 dager.