Send klage

Karriereveiledning.no har som mål at alle som kontakter oss skal være fornøyde. Hvis du i din dialog med oss erfarer at du ikke er tilfreds, ønsker vi å høre fra deg.


Hvis du ønsker å rette en formell klage, skal denne fremsettes skriftlig på klageskjemaet under.

Vi sender deg innen en uke en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, og informasjon om forventet behandlingstid. Formelle klager vil besvares skriftlig. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares hos oss i tre år etter at klagebehandlingen er avsluttet.

Utfylt klageskjema blir sendt til koordinator Ciaran O'Connor, med kopi til seksjonsleder Eirik Øvernes.