5 tips for å bli kjent med yrkesfagene på videregående

Oversikt over hvilke yrkesfag du kan velge finner du på Vilbli.no.

1. Se film

Du finner filmer om utdanningsprogrammene på:

2. Snakk med andre

Snakk med andre som går det yrkesfaget du vurderer. Still spørsmål som: Hva gjør dere i timene? Hvor har du praksis? Husk at det er andres meninger du får, og det er ikke sikkert du vil oppleve det samme.

3. Se på timeplaner

Sjekk om du finner eksempler på timeplaner på nettstedet til de videregående skolene. Hvis ikke kan du spørre om å få en.

4. Finn ut mer om praksis

Yrkesfagene har praksis i faget yrkesfaglig fordypning. Det vil si at du er ute i en bedrift og jobber for eksempel en dag i uka. Du kan få noen ideer om hvor du kan ha praksis ved å sjekke ut bedrifter i oversikten på utdanning.no.

5. Snakk med karriereveileder

På skolen kan du snakke med en rådgiver. Du kan også ringe eller chatte med en karriereveileder her.