3 tips for å bli kjent med utdanninger

Velg studier du vil vite mer om. Her er 3 tips til å utforske dem nærmere.

1. Sjekk studieplaner

Studieplanen oppsummerer hva du skal igjennom i løpet av studiet. Den finner du på nettsiden til studiestedet. Du kan se etter:

  • Faglig innhold og læringsutbytte. Hva kommer du til å lære?
  • Læringsaktiviteter. Er det forelesninger, selvstudier, praksis?
  • Oppbygging og vurderingsformer. Hvordan er studietiden. Hva sies om arbeidskrav og eksamen?
  • Opptakskrav. Hvordan komme inn på studiet?

Er det noe du ikke finner svar på? Ta kontakt med studiestedet.

2. Undersøk mulige jobber

Her kan du finne ut hvordan du kan bruke utdanninga i jobb:

  • Studieplaner sier ofte noe om hvilke jobber du kan få.
  • Søk opp utdanninga på arbeidsplassen.no. Du kan se hvilke jobber som nevner utdanninga i stillingsannonsen. 

3. Hva sier andre som har tatt utdanninga?

Opplevelsene til tidligere studenter finner du ved å:

  • Lese studentintervju på nettsiden til studiestedet.
  • Snakke med andre som går eller har gått utdanningen.