Hva er karriereveiledning?

Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg av utdanning og jobb. Du kan også få hjelp til å finne informasjon, eller utforske mulighetene dine.

Det er gratis å få karriereveiledning hos oss.


Passer karriereveiledning for meg? 

Du kan snakke med oss om mange temaer knyttet til din karriere, for eksempel:

  • valg av utdanning og jobb
  • jobbsøking
  • etter- og videreutdanning
  • utdanning i utlandet

Vi tilbyr:

Andre veiledningstilbud

Det er ikke alltid vi er de rette til å svare deg. Da tipser vi deg om hvor du kan ta kontakt for å få hjelp eller mer veiledning.

Hva sier de som har chattet med oss? 

«Superdyktig veileder som ga mange gode tips! Ikke bare tips, men satt seg godt inn i situasjonen og hadde mange gode innspill for veien min videre. Fikk litt mer motivasjon etter denne samtalen!» 

«Veldig flinke og utrolig dyktige. Gode råd og fine refleksjoner på hva som kan passe den enkelte. De har en god tone å snakke på og hvordan de legger frem innholde sitt.» 

«God hjelp til å reflektere rundt egne tanker og muligheter» 

«Kjempe god hjelp. Stiller reflekterende og gode spørsmål» 

«Super veileder, som stilte mange gode refleksjonstriggende spørsmål ?» 

«Nyttig for å komme igang med vurdering av muligheter og egen kompetanse»