Common questions

- And answers

Jobb

Valg av jobb er en stor beslutning for mange, uansett utdanning og bakgrunn. Om du i tillegg ønsker å bytte til et annet yrke kan det være utfordrende å se hvilke muligheter du har.

På siden «Vil jobbe med noe annet» har vi samlet verktøy og informasjon om kan hjelpe deg utforske hva du vil gjøre. Som for eksempel:

Kan jeg søke på andre jobber enn det jeg er utdannet til?

Du kan søke jobber som krever en annen bakgrunn enn din.  Men det er en risiko for at noen med utdanning innenfor feltet vil stille sterkere enn deg og få jobben. 

Hvordan finner jeg aktuelle jobber? 

Verktøyet "Få forslag til jobber” gir deg noen forslag til hvilke jobber du kan undersøke. Skriv inn utdanning og jobberfaring, så får du opp forslag til jobber du kan sjekke ut. 

Hvordan kan jeg vise arbeidsgiver hvordan kompetansen min kan brukes i en annen jobb?  

Verktøyet vårt «Beskriv hva du kan» gir deg konkrete forslag til hvordan du kan beskrive kompetansen din. Ved å legge inn din utdanning og jobberfaring, får du opp konkrete tips til hvordan du kan beskrive den på ulike måter. Dette kan du bruke når du skal skrive CV og søknad. 

Snakk med en karriereveileder  

Trenger du noen å drøfte dine muligheter med, kan du ta kontakt med en karriereveileder på karriereveiledning.no eller på et karrieresenter i det fylket du bor i.  


Utdanning

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke karakterer du trenger for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker. Det er fordi det varierer fra år til år, og fra skole til skole.  

Hvor gode karakterer du må ha er avhengig av:

  • hvor mange andre som søker det samme som deg.
  • hvor gode karakterer de andre som søker har.

Du får plass på ett av de tre ønskene dine uansett hvilke karakterer du har. 

Du kan snakke med inntakskontoret i fylket ditt og spørre hva karaktersnittet for å komme inn har vært tidligere. Inntakskontorene er ikke nødt til å fortelle deg dette, men det er verdt et forsøk. 

På Ung.no finner du tips til hvordan du kan regne snitt og karakterpoeng.  


Poenggrensene kan variere litt fra år til år. Derfor er det umulig å vite nøyaktig hvor mange poeng du trenger for å komme inn på studiet du ønsker deg.  

Du kan se på tidligere poenggrenser for å få en idé om hvor mange poeng du må ha. Disse tallene kan du finne på:

Slik kan du regne ut hvor mange poeng du har:

Karakterkalkulatoren kan hjelpe deg med å regne ut hvilket karaktersnitt du har og om du får andre poeng i tillegg til karakterer. Velg hvilket utdanningsprogram du går eller har gått. Du kan også legge til eller fjerne fag. Sjekk "Ofte stilte spørsmål" i Karakterkalkulatoren hvis du står fast. 

Forklaring på poeng, opptakskrav og kvoter finner du på Utdanning.no.


Det er teoretisk mulig, men ikke alltid så lett, å ta nye fagbrev. Grunnen til dette er at du har brukt opp retten din til skolegang, og stiller i praksis bakerst i køen for å få skoleplass på nytt. Når du ikke lenger har ungdomsrett vil det også kunne være vanskeligere å få læreplass. Årsaken er at bedriftene får støtte til å ta inn lærlinger som har ungdomsrett. Det er ikke umulig, men vanskeligere.

Noe av læretiden kan forkortes dersom kompetansen du har fra det første fagbrevet delvis overlapper, eller ligner, utdanningsløpet til fagbrev nummer to. For at det skal skje må læretida i fagbrev to bygge på samme vg2, eller i det minste på samme vg1, som i fagbrev en.

Hvis du allerede har relevant erfaring kan du undersøke andre veier til fagbrev. Snakk med fagopplæringskontoret i din fylkeskommune og hør med dem om hvilke muligheter du har. 


Med et fagbrev i hånden er det mange som velger å gå på fagskole eller ta mesterbrev. Fagskolene tilbyr yrkesrettede utdanninger som er ett nivå over videregående skole. Utdanningene varer fra et halvt til to år, og er både praktisk og teoretisk. Mesterutdanning er en videreutdanning for håndverkere som gir deg kompetanse som bedriftsleder og faglig leder. Du får selv rett til å ha lærlinger i ditt fag, og hjelpe disse frem mot fag- eller svenneprøve. Du kan lese mer om mesterbrev på mesterbrev.no.

Hvis du har gått på en NOKUT-godkjent fagskole, tatt et utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 studiepoeng, da får du automatisk generell studiekompetanse og kan studere på universitet og høgskole.

Flere velger å ta høyere utdanning etter noen år i arbeidslivet. For å kunne søke opptak til universitet og høgskole trenger du generell studiekompetanse. Noen studiesteder tilbyr noe som heter y-veien. Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Første året på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen. 

Hvis du er over 23 år, kan du få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.