5 tips til å hjelpe ungdom i valg av videregående

Kjenner du en 10.-klassing som ikke vet hva hen skal bli eller velge på videregående? Det er vanlig å være usikker, og en del tar kontakt med våre karriereveiledere for å snakke om valget.

Her er fem tips til hvordan du kan hjelpe ungdom med å velge videregående utdanning.


1. Oppdater deg på utdanningssystemet

Utdanningssystemet er annerledes enn før. Test hva du kan om videregående.

Bruk Utdanning.no for å lære mer om utdanningssystemet: 

Utdanningssystemet i dag gir andre muligheter enn de ga tidligere. Her er en film som viser at uansett valg på videregående er det mange muligheter etterpå:

2. Sett deg inn i mulighetene 

Senk forventningen om at ungdommen skal vite hva de skal bli. De må ikke ha bestemt seg for et yrke for å velge videregående. Valget handler om å bestemme seg for hvilket av de 15 utdanningsprogrammene de ønsker å ta. Utdanningsprogram er det som før ble kalt linjer. Her er 4 tips for å bli kjent med utdanningsprogrammene

Fylkene kan ha ulike tilbud. For eksempel kan det være mulig å kombinere fagbrev med generell studiekompetanse. Sjekk tilbudet der du bor. 

For ungdom som har et bestemt yrke som mål, kan yrkesbeskrivelsen brukes for å se utdanningsveien. 

3. Finn informasjon om inntaket  

De søker videregående opplæring for offentlige skoler på vigo.no.  

Hvert fylke har egne inntaksregler. Sjekk derfor med inntakskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om søking.  

4. Lytt til ungdommen 

Du påvirker valget til ungdommen. Snakk gjerne med ungdommen om valget av videregående, men de unge har rett til å bestemme selv (barnelova §32). 

Du kan gjerne si noe om: 

5. Snakk med en veileder 

Noen ganger kan det være fint å snakke med en nøytral part, både for foreldre, andre rundt og for ungdommen selv. Du kan snakke med en karriereveileder gratis på chat eller telefon.  

En karriereveileder kan hjelpe deg med å finne informasjon, forstå utdanningssystemet og utforske muligheter ungdommen har.  

Andre ressurser: