Verktøy for å søke læreplass

Du kan bruke verktøyet Få hjelp til å skrive jobbsøknaden til å veilede elever i søknadsskriving. Verktøyet lager et førsteutkast til søknad som viser oppsett og hvordan tilpasse søknaden til en stillingsannonse.  

Her er tilbakemeldinger fra lærere som har brukt det i undervisning:

– Tiden ble brukt mer effektivt. Mindre tid gikk bort til igangsetting og det skrivetekniske, mer tid til å lage godt innhold.

– Det var til stor hjelp for elever som strever med å skrive. 

– Det bidro til gode refleksjoner om bruk av kunstig intelligens. Både hvordan bruke det på hensiktsmessige måter, og hvorfor det er viktig å bearbeide teksten etterpå.

Hva kan legges inn hvis det ikke finnes en stillingsannonse?

I feltet for å lime inn stillingsannonsen kan det legges inn andre opplysninger:

Hvordan kan elevene få frem sin kompetanse og egenskaper i feltet for CV?

I feltet for å lime inn CV kan det legges inn:

  • Informasjon om eleven sitt utdanningsprogram og fag som er relevante.
  • Beskrivelser av hva som er gjort i praksis og YFF.
  • Forarbeid gjort i verktøyet Hvem er du? Beskriv deg selv.

Andre verktøy for jobbsøk

Vi har også annet innhold for jobbsøk, som CV og intervju. Dette finner du under Nyutdannet og skal søke jobb.