FAQ

Hva er karaktersnittet for å komme inn på videregående?

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke karakterer du trenger for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker. Det er fordi det varierer fra år til år, og fra skole til skole.  

Hvor gode karakterer du må ha er avhengig av:

  • hvor mange andre som søker det samme som deg.
  • hvor gode karakterer de andre som søker har.

Du får plass på ett av de tre ønskene dine uansett hvilke karakterer du har. 

Du kan snakke med inntakskontoret i fylket ditt og spørre hva karaktersnittet for å komme inn har vært tidligere. Inntakskontorene er ikke nødt til å fortelle deg dette, men det er verdt et forsøk. 

På Ung.no finner du tips til hvordan du kan regne snitt og karakterpoeng.