FAQ

Jeg har et fagbrev - kan jeg ta et nytt fagbrev innenfor et annet fag?

Det er teoretisk mulig, men ikke alltid så lett, å ta nye fagbrev. Grunnen til dette er at du har brukt opp retten din til skolegang, og stiller i praksis bakerst i køen for å få skoleplass på nytt. Når du ikke lenger har ungdomsrett vil det også kunne være vanskeligere å få læreplass. Årsaken er at bedriftene får støtte til å ta inn lærlinger som har ungdomsrett. Det er ikke umulig, men vanskeligere.

Noe av læretiden kan forkortes dersom kompetansen du har fra det første fagbrevet delvis overlapper, eller ligner, utdanningsløpet til fagbrev nummer to. For at det skal skje må læretida i fagbrev to bygge på samme vg2, eller i det minste på samme vg1, som i fagbrev en.

Hvis du allerede har relevant erfaring i et annet fag enn du har fagbrev i, kan også fagbrev på jobb eller praksiskandidatordning være en mulighet.

Snakk med fagopplæringskontoret i din fylkeskommune og hør med dem om hvilke muligheter du har. Du må sjekke hvilke programfag du må ha for å kunne gå inn som lærling på ny, og hvor store sjansene er når du ikke har ungdomsrett.

Du kan lese mer om de ulike ordningene på veientilfagbrev.no. Husk at det ikke er alle fylker som tilbyr fagbrev på jobb, så det kan være lurt å finne ut av først.