Skip to main content

Vanlige spørsmål

- Og svar

Jobb

Jeg har ikke fullført videregående, hvilke jobbmuligheter har jeg?

Jobber som kan være aktuelle for deg: medarbeider i butikk og kiosk, assistent i barnehage, skolefritidsordning og helse- og omsorgssektoren, servering og rydding på kafé og restaurant, politiker, hjelpemann innen bygg- og anleggsbransjen, ufaglært portør på sykehus, produksjonsmedarbeider innenfor fiskeforedling, aspirant i brann- og redningsvesen, ufaglært vekter, fisker på båt, avløser på gård eller hotellnæringen, telefonselger eller jobber med andre former for salg, avisbud og budtjeneste.

Det finnes noen kjedebutikker og hotellkjeder som gjennomfører egne opplæringsprogram uten krav om utdanning. Har du sertifikatene det krever, kan taxisjåfør, transportør, budbil o.l. være aktuelt. Sertifikater utover klasse B, for eksempel trucksjåfør, lastebil eller gravemaskinfører, kan også øke jobbmulighetene dine.

På utdanning.no finner du informasjon om kurs som kan være aktuelle for deg. All form for kompetansehevende tiltak bidrar til at du får et mer solid fotfeste i arbeidsmarkedet og økt trygghet i arbeidsforholdet. All kompetanse du har øker mulighetene dine til jobb, og det er viktig å få alt med på CV-en din.

Hvis du er ung og har avbrutt, eller vurderer å avbryte videregående utdanning, kan du kontakte Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen din for å få mer informasjon om dine muligheter.

Kontakt gjerne en karriereveileder hvis du ønsker mer informasjon og veiledning.

 

Jeg er blitt permittert, hva gjør jeg?

Korona-permittert? 
NAV har en korona-veiviser for deg som er permittert.
Utdanning.no har en liste over nettbaserte kurs og utdanninger du kan ta.

Du kan ha rett på dagpenger eller andre stønader fra NAV mens du er permittert. Derfor er det lurt å registrere seg som arbeidssøker, og søke om de stønadene som er riktig for din situasjon. Du finner mer informasjon for deg som er permittert på nav.no. Det er også viktig at du har god kontakt og dialog med arbeidsgiveren din. Hvis du ikke allerede har fått det, bør du be om et skriftlig permitteringsvarsel som sier når du er permittert fra, i hvilken grad (0-100%) og hvor stor stilling du har til vanlig. Ved å ha en god dialog med arbeidsgiveren din, kan du få informasjon om hvorvidt det er sannsynlig at du kommer tilbake til jobben eller ikke. Det kan være lurt å undersøke andre muligheter i arbeidslivet, hvis det skulle bli slik at arbeidsgiveren din ikke kan ta deg tilbake. Det finnes også mange utdanninger du kan ta for å bli mer attraktiv for nåværende og fremtidige arbeidsgivere på utdanning.no

Jeg har hull i CV-en. Hva gjør jeg med det?

For arbeidsgivere er det viktig å føle seg trygg på at arbeidstaker kan utføre jobben på en god måte. Hull i CV-en kan føre til usikkerhet, og redusere sjansen for å komme til intervju.

Derfor kan det være viktig at du beskriver erfaringer og kompetanse du har bygget opp i disse periodene i CV-en din. Har du vært ute og reist, jobbet frivillig, tatt deg av syke foreldre, vært hjemme med barn eller lignende? Hva lærte du av dette? For eksempel det å være syk over lengre tid, kan både gi innblikk i hvordan primærhelse- og sosionomtjenestene fungerer og gi forankret perspektiv på brukeropplevelse. Du kan føre dette opp under «Annen erfaring» dersom det ikke er direkte relevant for jobben du søker på. 

Dersom du har lange perioder utenfor arbeidsliv og utdanning som du ikke ønsker å fortelle om, blir saken en litt annen. Har du for eksempel sonet en dom eller slitt med rus, er du kanskje bekymret for hva arbeidsgiveren vil tenke. Skal du føre det opp eller ikke? Begge deler har sine fordeler og ulemper. Om du skal ta det med, er opp til deg selv, men det er viktig å tenke på at arbeidsgiveren i andre enden også er et menneske som har behov for å bli behandlet med respekt. Hvis du vil være åpen, kan du se om du finner en formulering som du er komfortabel med. Det er fint om du klarer å formulere det positivt, men ikke lyv. Søknad, CV og intervju er starten på et tillitsforhold med arbeidsgiver. Det er viktig at resten av innholdet i CV og søknad er godt gjennomarbeidet, og formidler din kompetanse og motivasjon. Drøft gjerne mulige løsninger med en karriereveileder

Utdanning

Jeg tar en doktorgrad, men hører at det er vanskelig å få jobb innenfor mitt fagfelt. Hva kan jeg gjøre?

Sjekk om fakultetet eller karrieretjenesten ved utdanningsinstitusjonen din tilbyr veiledning eller et skreddersydd karriereprogram for de som tar doktorgrad. Hvis du ønsker å jobbe et sted der de vanligvis ikke ansetter doktorander, vil det være ekstra viktig å gjøre en grundig kartlegging av hva som er din kompetanse, og sette ord på det slik at det blir forståelig for de som er litt utenfor ditt fagfelt. Da hjelper du arbeidsgiveren å forstå relevansen av din kompetanse. Let etter arbeidsgivere som er opptatt av det samme som deg, og som kan dra nytte av din kompetanse. Sett ord på hva du vil bidra til der. Kanskje du skal ta kontakt direkte og spørre om du kan sende en åpen søknad? Eller høre om de vil ha en presentasjon av funnene fra din avhandling? Noen ganger kan slike strategier føre til jobbmuligheter. Drøft gjerne din situasjon med en karriereveileder hos oss for å utforske dine muligheter. 

Hvordan får jeg realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering er gratis for alle som har voksenrett. Les mer på Kompetanse Norge sine sider

De som har behov for realkompetansevurdering på videregående nivå, må registre seg gjennom vigo.no. På vigo.no finner du også en nyttig søkerveiledning. Den enkelte fylkeskommune gir veiledning om realkometpansevurdering.  Hvis du bor i Oslo, finner du informasjon om hvordan du skal gå frem på Oslo VO Servicesenter. Hvis du har behov for realkompetansevurdering på grunnskolenivå, må du kontakte kommunen du bor i.

Hvordan finner jeg ut hva jeg kan jobbe med?

Å finne ut hva man skal jobbe med, er et stort valg enten du er ung og skal velge utdanning for første gang, eller har kommet et stykke på vei og ønsker noe nytt.

Tenk på hva du er interessert i og situasjoner du har trivdes i tidligere. Når kjenner du mestringsfølelse og motivasjon? Ser du for deg en praktisk eller en teoretisk jobb? Ser du for deg å komme raskt ut i jobb eller vil du studere lenge? I tillegg er det viktig å finne ut hvilke jobbmuligheter som finnes innen de retningene du anser som aktuelle, og om de finnes der du ønsker å bo.

Les deg opp eller ta kontakt med studiesteder og arbeidsgivere for å få mer informasjon. Ta også en titt på oppbygging av studiet, har det en undervisningsform og arbeidsmengde du kan trives med? Ser pensum interessant ut? Prøv å snevre valget ned til noen utvalgte studieretninger. Da blir det ofte lettere å ta valget. Du kan også bruke jobbkompasset for å få nye ideer, og lese flere tips på utdanning.no

Hvis du har behov for å reflektere rundt valg av utdanning og jobb, kan du chatte eller snakke på telefon med en karriereveileder. I alle fylkene finnes det karrieresenter hvor du kan få karriereveiledning.

Ny i Norge

Jeg trenger mer språkopplæring, hvordan kan jeg bli bedre i norsk?

Du kan delta både i organisert opplæring i form av kurs eller lære norsk på egen hånd. Det er flere aktører som tilbyr norskkurs. Du kan eksempelvis høre med både Voksenopplæring i din kommune og med Folkeuniversitetet.  Flere biblioteker tilbyr språkkafé, og frivillige organisasjoner som for eksempel, Røde Kors og Caritas arrangerer norsktrening. Frivillig arbeid er en fin måte å utvide nettverket på og treffe noen du kan praktisere norsken med. Det er svært mange gratis nettressurser som kan brukes for å forbedre norskkunnskapene dine. 

Hvordan får jeg godkjent min utdanning fra utlandet?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) tilbyr tjenester for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning.  Du må sende søknaden til NOKUT der du legger ved den nødvendige dokumentasjonen.  På hjemmesiden til NOKUT finner du informasjon om søknadsprosessen.