Skip to main content

Intervju

- For deg som skal på intervju

Du kom gjennom nåløyet! Her er noen tips til hvordan du bør forberede deg til intervjuet.

Når du skal på intervju er det viktig å forberede seg godt. Start med å finne ut hvilket intervju du er kalt inn til. Er det et telefonintervju? Videointervju? Skal du gjøre en case-oppgave eller ta tester? Du får vanligvis beskjed om dette når du blir invitert til intervju. Er du usikker kan du spørre den som kaller deg inn.

Å presentere deg selv

«Hvem er du?» Dette spørsmålet dukker ofte opp i starten av intervjuet. Meningen med dette er å bli litt bedre kjent med deg ut over det de allerede vet fra CV-en og søknaden. På samme tid er det rett og slett en måte å komme i gang på. Her er noen tips til hva du bør si:

  • Repeter navnet ditt og fortell hvor du bor eller jobber. 
  • Si noe mer om bakgrunnen for utdannings- og jobbvalgene dine.
  • Ikke rams opp CV-en din ordrett, men prøv å framheve de sidene av bakgrunnen din som er relevante for jobben. 
  • Du kan fortelle om fritidsinteresser, men ikke bruk for mye tid på dette.
  • Få fram noe du vil at de skal huske om deg. 

Øv på en presentasjon av deg selv på forhånd, og ta tiden. Du har et godt utgangspunkt om du ligger på mellom to og fem minutter.

Knytt kompetansen din til stillingen

I løpet av intervjuet vil du få spørsmål om hvordan du kommer til å håndtere de ulike arbeidsoppgavene, hvordan du samarbeider med andre og hvilke kompetanse du har som kan være nyttig i stillingen. Her kan det være en god idé å ha forberedt noen eksempler. Forklar hvordan du har jobbet tidligere. Unngå å snakke generelt, forteller heller om konkrete situasjoner som viser hvordan du fikk til noe eller jobbet godt med andre i en bestemt situasjon. Pass så på å avslutte eksempelet med å fortelle hvordan du tror at denne erfaringen kan være nyttig i de ulike arbeidsoppgavene eller rollene du skal ha i den nye jobben. Slik vil det være lettere for arbeidsgiveren å forstå hvordan kompetansen din er relevant. Dessuten vil de huske deg bedre når de skal sammenligne deg med de andre kandidatene etterpå. Tenk at samtalen skal bli en slags historie om deg i den nye jobben, og la det være en rød tråd gjennom hele intervjuet.

Bli kjent med arbeidsgiveren

Sjekk nettsider, eventuelle handlingsplaner eller rapporter, sosiale medium og Google for å finne relevant informasjon. Sett deg inn i hva bedriften jobber med, og hvordan den er organisert. Du trenger ikke bli ekspert på alt de gjør, men om du har mandatet og målene deres litt under huden, vil du virke mer interessert og oppdatert.

Motivasjon

«Hvorfor vil du jobbe hos oss?», «Hvorfor er du interessert i dette feltet?», «Hvilke arbeidsoppgaver tror du at du vil trives best med her?» Slike spørsmål gir arbeidsgiveren innblikk i motivasjonen din, og det kan være utslagsgivende for hvem de velger. Pass på at motivasjonen du drar frem, er noe som også har verdi for arbeidsgiveren. Legg vekt på hva du opplever som viktig med målene eller arbeidet til arbeidsgiveren, eller at du trives med arbeidsoppgavene i stillingen du søker på. Få frem hva du ønsker å bidra med, at du vil trives med arbeidsoppgavene, og at du synes det arbeidsgiveren gjør er meningsfullt. Da får dem større tiltro til at du vil passe godt inn og gjøre en god jobb. 

Svake og sterke sider

Mange er redde for å besvare spørsmålet om svake sider. Husk at tanken med spørsmålet er å se om du har selvinnsikt. Forstår du at du ikke er like god på alt? Når lugger ting litt for deg, og når opplever du at du trives dårlig? Svar noe som er relevant og arbeidsrelatert, og unngå at det egentlig er noe positivt. Det viktigste er å få frem at du er klar over det og vet hvordan du skal håndtere det. Synes du for eksempel at det er vanskelig å holde foredrag foran en stor gruppe? I så fall kan du si at du tidligere har opplevd dette som krevende, og at du derfor forbereder deg litt ekstra før du går løs på en slik oppgave. Fortell gjerne også hvordan du ville forberedt deg. 

Du bør også være trygg på dine styrker. Prat med kollegaer eller venner og hør hva de opplever at du er god på. Tenk på situasjoner du mestrer, og fortell hva du trives med. Er du glad i å holde foredrag, så er du sannsynligvis litt god på det også. Å si at du trives med noe eller har fått tilbakemeldinger på at du blir opplevd på en bestemt måte, kan gi god variasjon i svaret og gjøre deg mindre inhabil. Velg egenskaper som er relevante for jobben du søker på. 

Still spørsmål

Selv om arbeidsgiveren ofte står for de fleste spørsmålene, kan du gjerne forberede noen spørsmål selv. La spørsmålene dreie seg om arbeidsoppgaver, samarbeid med andre, temaer du skal jobbe med eller lignende. Dette viser at du er interessert i stillingen. Spørsmål som goder for ansatte og feriemuligheter bør du bare ta opp dersom du blir tilbudt stillingen. Ofte får du uansett vite disse tingene når arbeidsgiveren presenterer seg selv og virksomheten. Noen ganger får du svar på spørsmålene dine i løpet av samtalen, eller du finner et naturlig sted å ta det opp selv underveis. Andre ganger er det mer naturlig å ta spørsmålene dine mot slutten av intervjuet. 

Rammene for intervjuet

Det kan lønne seg å planlegge det praktiske rundt intervjuet. Finn ut hvordan du kommer deg til intervjustedet på forhånd, eller sørg for å teste at videoutstyret fungerer som det skal sammen med en venn. Vær ute i god tid og meld deg i resepsjonen noen minutter før tiden. Husk at du i prinsippet er på intervju fra du går inn døren hos arbeidsgiveren. Ta med deg noe å skrive på, og gjerne kopier av papirene du sendte inn da du søkte. 

Øv på forhånd

For mange er intervjuet en uvant sjanger. Tren på vanskelige spørsmål, enten alene eller sammen med noen du kjenner deg trygg på. 

En karriereveileder kan gi deg flere nyttige innspill før et intervju.

Lykke til!