Skip to main content

Etter- og Videreutdanning

- Informasjon til deg som har jobbet en stund

Korona-permittert? Klikk her for info om hva du kan ta av kurs og utdanninger.

Ønsker du faglig påfyll enten i den jobben du har, i forbindelse med et jobbskifte eller som en vei inn i arbeidslivet? ​

Når du skal ta etter- og videreutdanning er det viktig å skaffe seg oversikt over hvilke utdanningsmuligheter som finnes. Da kan Utdanning.no og Samordna opptak være gode kilder. Men det kan også være at arbeidsgiveren eller fagforeningen tilbyr kurs som kan være nyttige.

Det er viktig å tenke gjennom hvilke interesser du har, hva som er dine styrker, hva som motiverer deg, hva du trives å jobbe med og hvilke verdier som er viktige for deg. 

Det er også viktig å skaffe seg oversikt over arbeidsmarkedet, ha en plan for hvor du vil, og hvilken kunnskap og kompetanse du trenger for å bli en attraktiv kandidat.​

Realkompetansevurdering​

Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot opptakskravene til den utdanningen du ønsker å starte på.​

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si all kunnskap og alle ferdigheter du har fått gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.​