Offentlige karrieresenter

Hvis du ønsker å treffe en karriereveileder ansikt til ansikt, eller mer karriereveiledning enn du får på denne nettsiden, kan du kontakte et av de offentlige karrieresentrene. De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år.


Målet er at du skal bli kjent med dine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

De fleste universitet og høgskoler har også en karriereveiledningstjeneste.

Oversikt over offentlige karrieresentre

 

Agder:

Akershus:

Buskerud

Finnmark:

Innlandet: 

Møre og Romsdal:

Nordland:  

Oslo:  

Rogaland:  

Telemark:

Troms: 

Trøndelag: 

Vestland:  

Vestfold: 

Østfold: