Verktøy for val av vidaregåande

Innhaldet for val av vidaregåande passar til arbeid med fleire av kompetansemåla i faget utdanningsval.

Verktøya er samla under situasjonane: 

Døme på innhald:

  • Kviss som skal avdekkje og oppklare typiske misoppfatningar.
  • Korte filmar som passar som samtalestartarar.
  • Tips til korleis bli kjent med utdanningar og yrke.
  • Utforsking av kriterium.
  • Utforsking av interesser.

Tilbakemelding frå elevar i brukartest:

– Eg lærte mykje nytt.

– Det fekk fram det mange misforstår. Også eg.

– Det gav meg noko å tenkje på..

– Likte at det var filmar òg. Syns det er lettare å sjå og høyre.

Les om korleis vi utviklar innhaldet her.