FAQ

Eg har fagbrev – kva moglegheiter har eg når det gjeld etter- og vidareutdanning?

Mange med fagbrev vel å gå fagskule eller ta meisterbrev. Fagskulane tilbyr yrkesretta utdanningar som er eitt nivå over vidaregåande skule. Utdanningane varer frå eit halvt til to år og kan vere både praktiske og teoretiske. Meisterutdanning er ei vidareutdanning for handverkarar, og gir deg kompetanse som bedriftsleiar og fagleg leiar. Du får rett til sjølv å ha lærlingar i faget ditt, og hjelpe desse fram mot fag- eller sveineprøve. Du kan lese meir om meisterbrev på mesterbrev.no.

Dersom du har gått på ein NOKUT-godkjend fagskule og teke eit utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid og gitt 120 studiepoeng, får du automatisk generell studiekompetanse og kan studere på universitet og høgskule.

Fleire vel å ta høgare utdanning etter nokre år i arbeidslivet. For å kunne søkje opptak til universitet og høgskule treng du generell studiekompetanse. Enkelte studiestader tilbyr noko som heiter y-vegen. Studia som blir tilbodne gjennom y-vegen, er tilrettelagde for personar med yrkesfagleg bakgrunn. Y-vegstudium er vanlegast innanfor realfags- og ingeniørutdanningar. Første året på desse ingeniørstudia har meir teoretiske fag (t.d. matematikk og fysikk) og mindre praksis enn den vanlege ingeniørutdanninga.

Dersom du er over 23 år, kan du få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.