FAQ

Eg har fagbrev – kan eg ta eit nytt fagbrev innanfor eit anna fag?

Å ta nye fagbrev er teoretisk sett mogleg, men ikkje alltid så enkelt. Ettersom du har brukt opp retten din til skulegang, vil du i praksis nemleg stille bakarst i køen for å få skuleplass på nytt. Når du ikkje lenger har ungdomsrett vil det også kunne vere vanskelegare å få læreplass. Årsaka er at bedriftene får støtte til å ta inn lærlingar som har ungdomsrett. Det er ikkje umogleg, men vanskelegare.

Noko av læretida kan forkortast dersom kompetansen du har frå det første fagbrevet, liknar på eller delvis overlappar utdanningsløpet for fagbrev nummer to. For at det skal skje, må læretida i det andre fagbrevet byggje på same Vg2, eller i det minste på same Vg1, som i det første fagbrevet.

Viss du allereie har relevant erfaring kan du undersøke andre vegar til fagbrev. Snakk med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen din og høyr kva høver du har.