FAQ

Kvar finn eg poenggrenser for høgare utdanning?

Poenggrensene kan variera litt frå år til år. Derfor er det umogleg å vita nøyaktig kor mange poeng du treng for å kome inn på studiet du ønskjer deg.  

Ved å sjå på tidlegare poenggrenser kan du få ein idé om kor mange poeng du må ha. Desse tala kan du finna på:

Slik kan du rekna ut kor mange poeng du har:

Karakterkalkulatoren kan hjelpa deg med å rekna ut kva karaktersnitt du har og om du får andre poeng i tillegg til karakterar. Vel kva utdanningsprogram du går eller har gått. Du kan også leggja til eller fjerne fag. Sjekk "Ofte stilte spørsmål" i Karakterkalkulatoren viss du står fast.

Forklaring på poeng, opptakskrav og kvotar finner du på Utdanning.no.