FAQ

Kva er karaktersnittet for å komme inn på vidaregåande?

Det er vanskeleg å vita nøyaktig kva karakterar du treng for å komma inn på det utdanningsprogrammet du ønskjer. Det er fordi det varierer frå år til år, og frå skule til skule.  

Kor gode karakterar du må ha er avhengig av:

  • kor mange andre som søkjer det same som deg.
  • kor gode karakterar dei andre som søkjar har.

Du får plass på eitt av dei tre ønska dine uansett kva karakterar du har. 

Du kan snakka med inntakskontoret i fylket ditt og spørja kva karaktersnittet for å komma inn har vore tidlegare. Inntakskontora er ikkje nøydde til å fortelja deg dette, men det er verd eit forsøk.

På Ung.no finner du tips til korleis du kan regna snitt og karakterpoeng.