FAQ

Eg vil ha ein jobb der eg tener mykje. Korleis finn eg ut av det?

Viss høg lønn er viktig for deg når du skal velje studie eller yrkje, finst det fleire ressursar som gir deg god oversikt. På nettsida “ Ønskjer utdanning som gir høg lønn” har vi samla enn del ressursar om korleis du kan gå fram for å finne informasjon og ta eit val. Her kan du mellom anna finne: 

  • Slik finn du eit yrkje med høg lønn 
  • Sjekk kva du kjem inn på
  • Samanlikn utdanningar og yrke
  • Lag deg ei for- og imotliste 
  • Snakk med ein karriererettleiar