FAQ

Eg aner ikkje kva eg vil studere. Kva gjer eg no?

Det er vanleg å ikkje vite kva du ønskjer å utdanne deg til. På nettsida "Anar ikkje kva eg vil studere" har vi samla enn del ressursar om korleis du kan gå fram for å finne informasjon og ta eit val. Her kan du mellom anna finne ressursane: 

  • Sjå kva yrke som finst
  • «Lèt du deg lure av magekjensla»?
  • Seks trinn til ditt val
  • Sjekk kva du kjem inn på
  • Lag deg ein for- og imotliste
  • Bør du ta ein personlegdomstest
  • Snakk med ein karriererettleiar