Kva er ein god søknad?

Det viktigste du gjør i søknaden er å svare på stillingsannonsen. Den skal vise at du er motivert, og at du kan gjøre jobben.


7 punkter det er viktig å få med: 

 1. Hva er ditt sterkeste kort? 

  Hva er du dyktig på som arbeidsgiver trenger? Dette bør ligge langt oppe i en søknad for at du skal være sikker på at det blir lest. Og kan du vise hva du kan som er nyttig for arbeidsgiver? Fremhev hvordan du kan bruke din kompetanse i den nye jobben, slik at arbeidsgiver ser at du forstår behovene deres.  

 2. Hva er din motivasjon? 

  Hvorfor vil du ha akkurat denne jobben? 

 3. Vis hvem du er med eksempler 

  I stedet for en oppramsing av positive egenskaper kan du vise frem hvem du er i praksis. For eksempel kan du si «jeg har vært fagleder for markedsføringsteamet i tre år nå, og undersøkelser viser at kollegaene mine er blant de mest fornøyde i bedriften», i stedet for å si at du er «omgjengelig, og god til å bygge team». Spør en kollega, studiekamerat, eller en venn om du er usikker på hvordan du oppfattes av andre. 

 4. Beskriv hvordan du gjennomfører oppgaver 

  Trekk gjerne frem hvordan du har gjennomført arbeidsoppgavene. For eksempel kan du skrive «Jeg har hatt faglig veiledningsansvar for 30 studenter over 1 år, og 97 prosent bestod eksamen.», i stedet for «Jeg har hatt veiledningsansvar». 

 5. Fremhev dine positive sider 

  Arbeidsgiver ønsker å bli kjent med hvem du er, og det er viktig at du trekker frem dine positive egenskaper. 

 6. La verdiene dine ta plass 

  Når jobber du bra? For eksempel kan du skrive noe om at du jobber best med frihet under ansvar, eller at du foretrekker å en tydelig ledelse. 

 7. Fortell hva andre sier om deg 

  Hva ville en kollega, en venn eller sjefen din sagt om dine beste egenskaper som menneske eller som arbeidstager?  

 

Slik bygger du opp søknaden:

 1. I første avsnitt (innledningen) skaper du interesse for søknaden din og får arbeidsgiver til å lese videre. 

 2. I andre avsnitt (hoveddelen) sier du noe om hvorfor og hvordan din kompetanse og bakgrunn er relevant for jobben og arbeidsgiveren. 

 3. I tredje avsnitt (avslutningen) bør du fremheve deg selv, og vise dine prestasjoner og positive tilbakemeldinger. Her kan du legge inn eksempler som viser at du gjør det du snakker om, i stedet for at du ramser det opp. 

Husk på at søknaden skal være kortfattet og lett å lese.