Metodikk og fagleg standard

På denne sida finn du informasjon om modellen vi bruker, korleis vi jobbar med fagutvikling, og vegvisaren vår for digital karriererettleiing.


Modell for digital karriererettleiing

I rettleiing bruker vi ein modell for samtalestruktur. Denne modellen har fire fasar, med fokus på læringsperspektivet gjennom Kolbs læringssirkel og områda for utforsking og læring.

Klikk deg rundt i modellen:

Kjelder: Kommunikasjonsmodellen 4K fra eVejledning i Danmark og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karrierettleiing.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing

Kvalitet i karriererettleiing består av fire delar, som til saman set ein fagleg standard for Karriereveiledning.no: 

Dei fire delane jobbar vi systematisk med. Det gjer vi mellom anna gjennom:

  • Kollegarettleiing.
  • Bruk av rettleiingsmetodikk.
  • Kompetanseheving.
  • Utvikling av innhald på nettstaden.
  • Kvalitetsutviklingsarbeid.

Vegvisar for digital karriererettleiing

Vi har laga ein vegvisar for digital karriererettleiing basert på arbeid med fagutvikling og erfaringar gjort i rettleiing. Vegvisaren og meir informasjon om den finn du  presentert i Kvalitetslaboratoriet