Kva er karriererettleiing?

Gjennom karriererettleiing kan du bli tryggare på dine val av utdanning og jobb. Du kan også få hjelp til å finne informasjon, eller utforske moglegheitene dine.

Det er gratis å få karriererettleiing hos oss.


Passar karriererettleiing for meg? 

Du kan snakke med oss om mange tema knytt til karrieren din, til dømes:

  • val av utdanning og jobb
  • jobbsøking
  • etter- og vidareutdanning
  • utdanning i utlandet

Vi tilbyr:

Andre rettleiingstilbod

Det er ikkje alltid vi er dei rette til å svare deg. Då tipsar vi deg om kvar du kan ta kontakt for å få hjelp eller meir rettleiing.

Kva seier dei som har chatta med oss?

«Superdyktig veileder som ga mange gode tips! Ikke bare tips, men satt seg godt inn i situasjonen og hadde mange gode innspill for veien min videre. Fikk litt mer motivasjon etter denne samtalen!» 

«Veldig flinke og utrolig dyktige. Gode råd og fine refleksjoner på hva som kan passe den enkelte. De har en god tone å snakke på og hvordan de legger frem innholde sitt.» 

«God hjelp til å reflektere rundt egne tanker og muligheter» 

«Kjempe god hjelp. Stiller reflekterende og gode spørsmål» 

«Super veileder, som stilte mange gode refleksjonstriggende spørsmål ?» 

«Nyttig for å komme igang med vurdering av muligheter og egen kompetanse»