Kunstig intelligens i rettleiing

Karriereveiledning.no har utvikla verktøy som bruker kunstig intelligens for å hjelpe jobbsøkjarar. Etter å ha observert tilbakemeldingar over tid, identifiserte vi at mange jobbsøkjarar opplever fleire utfordringar enn det tradisjonelle artiklar og oppskrifter kan dekkje.

I 2023 byrja vi å bruke ChatGPT på ein måte som gjorde det mogleg å lage nye verktøy som betre kom behova i møte. Vi får mange gode tilbakemeldingar om at verktøya er til hjelp, og at det opplevast som ein assistent og set i gang – ikkje ein fasit.

Verktøya våre med kunstig intelligens:  

Les om korleis vi utviklar innhaldet her.